SZEROKA OFERTA TŁUMACZEŃ

TANIO SZYBKO DOKŁADNIE -TYLKO TERAZ PROMOCJA NA TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW SAMOCHODOWYCH

TŁUMACZENIA ZWYKŁE I SPECJALISTYCZNE

Tłumaczenia pisemne zwykłe To ogólne teksty , przede wszystkim mające charakter informacyjny, które nie wymagają od tłumacza znajomości specjalistycznego słownictwa. Zaliczać do nich można m.in.: -korespondencję handlową i prywatną, -oferty handlowe, -materiały promocyjne CV, -listy motywacyjne itp. Tłumaczenia specjalistyczne Cechą charakterystyczną takiego tłumaczenia jest specyficzna znajomość terminologii znanej w określonym środowisku zawodowym co oznacza ,iż tłumacz musi znać specyfikę danej branży. Wpływa to wierne na oddanie treści tłumaczonego teksu ,który w swej specyfice nie może budzić wątpliwości, musi być poprawnie stylistycznie, musi być praktycznie kopią oryginału, tak by czytający byli przekonani o tym iż czytają oryginał. Tak więc tłumaczenie tekstów specjalistycznych jest odpowiedzialnym zadaniem dla tłumacza , ponieważ nieumiejętne przełożenie na język właściwy może skutkować poważnymi konsekwencjami. Co z tym jest niewątpliwie związane to to , iż takie tłumaczenia są odpowiednio droższe. Zaliczyć do nich można m.in.: -umowy , – dokumentacje, – instrukcje obsług i- normy, -przepisy, -materiały reklamowe itp.

TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONE

Tłumaczenia przysięgłe(uwierzytelniające). Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Na wszystkich poświadczonych tłumaczeniach oraz poświadczonych odpisach pism, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium. Na sporządzonych tłumaczeniach i odpisach pism należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu, oraz czy tłumaczenie lub odpis jest poświadczony i przez kogo.W tekście tłumaczenia przysięgłego specjalnie opisywany jest każdy element występujący w oryginale, czyli: odnośnik, dopisek, pieczątka itp. Zaliczyć możemy do nich m.in.: – akty urodzenia , – akty ślubu, – dyplomy, – dokumentacja samochodowa

TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW PROMOCJA !!!!!!

PROMOCJA TYLKO TERAZ – PROMOCJA NA TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW SAMOCHODOWYCH KOMPLET DOKUMENTÓW TYLKO 60,98 zł netto / 75 zł/brutto /z wyłączeniem dokumentów austriackich/ 10 KOMPLET DOKUMENTÓW ZA 1 zł /netto .

ZLECENIA NIESTANDARDOWE

Zlecenie tłumaczenia można dokonać nie ruszając się z domu drogą internetową. Złożenie zamówienia wymaga następujących czynności: 1. wysłanie tekstu do bezpłatnej wyceny W możliwie najkrótszym terminie otrzymasz zwrotną informację e-mailem o cenie i terminie wykonania tłumaczenia . W przypadku akceptacji warunków, po potwierdzeniu : 2. dokonanie płatności np. przelewem internetowym na konto , za tłumaczenie oraz za przesyłkę listem poleconym* Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie: Tłumaczenie zwykłe jest odsyłane e-mailem. Tłumaczenie przysięgłe odsyłam pocztą- listem poleconym( * na terenie Polski poza Kraków). Tłumaczenia przysięgłe z Krakowa dostarczam osobiście (w cenie tłumaczenia). WAŻNE: Przed wysłaniem tekstu do wyceny i tłumaczenia należy w przypadku: Tłumaczenia przysięgłego – zeskanować dokument i zapisać w formacie .jpg lub .pdf, (należy zwróć uwagę czy wszystkie pieczątki i teksty pisane ręcznie są czytelne-bardzo ważne). Tłumaczeń zwykłych -zapisać plik z tekstem w formacie doc, odt, rtf lub txt. W przypadku zeskanowanego dokumentu gdy nie masz możliwości rozpoznania tekstu (OCR) w formacie jpg lub .pdf.

O NAS

Tłumaczę rzetelnie. Wieloletnia praktyka jest moim atutem

Tłumaczenia wykonywane są przez mgr Violettę Auguścik, absolwentkę filologii germańskiej Kolegium Językowego w Sosnowcu oraz Uniwersytetu Śląskiego. Uprawnienia tłumacza przysięgłego z języka niemieckiego posiada od 1997 roku. Wykładała język niemiecki w prywatnym Centrum Języków Obcych Impuls w Olkuszu. Obecnie zawodowo zajmuje się nauką języka niemieckiego w gimnazjum oraz tłumaczeniami pisemnymi i ustnymi. W zakresie tłumaczeń ustnych współpracuje głównie z organami państwowymi. Uprawnienia tłumacza przysięgłego z języka niemieckiego posiada od 1997roku. http://tlumacze.ms.gov.pl/index.php?id=9457 Specjalizuje się głównie w tłumaczeniach : ekonomicznych, medycznych, technicznych ,naukowych Tłumaczy dokumenty samochodowe, umowy, statuty ,dyplomy, świadectwa, odpisy ,wszelkie pisma urzędowe, artykuły prasowe, materiały reklamowe, korespondencję handlową oraz inne. Zakres swojego słownictwa doskonali poprzez częste wyjazdy do Niemiec i Austrii w ramach wymian uczniowskich a także dzięki prywatnym kontaktom. Przez blisko 20 letni kontakt z językiem niemieckim zgromadziła znaczną bibliotekę słowników oraz fachową literaturę. Posiłkuje się również pomocą specjalistów wdanej dziedzinie np. lekarzy, prawników czy inżynierów.

  • Szybkość tłumaczenia
  • Rzetelność tłumaczenia
  • dokładność tłumaczenia
  • niskie ceny tłumaczeń

Get in touch