• 604269058 / 889254758
  • biuro@niemiecki-przysiegly.pl / apollo2003@op.pl

Oferta

  SZEROKA OFERTA TŁUMACZEŃ

TANIO, SZYBKO, DOKŁADNIE -TYLKO TERAZ PROMOCJA NA TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW SAMOCHODOWYCH

                                TŁUMACZENIA ZWYKŁE I SPECJALISTYCZNE

Tłumaczenia pisemne zwykłe to ogólne teksty, przede wszystkim mające charakter informacyjny, które nie wymagają od tłumacza znajomości specjalistycznego słownictwa. Zaliczać do nich można m.in.:

-korespondencję handlową i prywatną,

-oferty handlowe,

-materiały promocyjne CV,

-listy motywacyjne itp.

Tłumaczenia specjalistyczne – Cechą charakterystyczną takiego tłumaczenia jest specyficzna znajomość terminologii znanej w określonym środowisku zawodowym, co oznacza ,iż tłumacz musi znać specyfikę danej branży. Wpływa to wierne na oddanie treści tłumaczonego teksu ,który w swej specyfice nie może budzić wątpliwości, musi być poprawny stylistycznie, musi być praktycznie kopią oryginału, tak by czytający byli przekonani o tym, iż czytają oryginał. Tak więc tłumaczenie tekstów specjalistycznych jest odpowiedzialnym zadaniem dla tłumacza, ponieważ nieumiejętne przełożenie na język właściwy może skutkować poważnymi konsekwencjami. Co z tym jest niewątpliwie związane to to, iż takie tłumaczenia są odpowiednio droższe. Zaliczyć do nich można m.in.:umowy ,

– dokumentacje, umowy

– instrukcje obsług

– normy,

-przepisy,

-materiały reklamowe itp.

                 TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONE

Tłumaczenia przysięgłe(uwierzytelniające). Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Na wszystkich poświadczonych tłumaczeniach oraz poświadczonych odpisach pism, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium. Na sporządzonych tłumaczeniach i odpisach pism należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu, oraz czy tłumaczenie lub odpis jest poświadczony i przez kogo.W tekście tłumaczenia przysięgłego specjalnie opisywany jest każdy element występujący w oryginale, czyli: odnośnik, dopisek, pieczątka itp. Zaliczyć możemy do nich m.in.:

– akty urodzenia ,

– akty ślubu,

– dyplomy,

– dokumentacja samochodowa

ZLECENIA NIESTANDARDOWE

Zlecenie tłumaczenia można dokonać nie ruszając się z domu drogą internetową. Złożenie zamówienia wymaga następujących czynności:

1. wysłanie tekstu do bezpłatnej wyceny.W możliwie najkrótszym terminie otrzymają Państwo zwrotną informację e-mailem o cenie i terminie wykonania tłumaczenia . W przypadku akceptacji warunków, po potwierdzeniu :

2. dokonanie płatności np. przelewem internetowym na konto, za tłumaczenie oraz za przesyłkę listem poleconym* Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie: Tłumaczenie zwykłe jest odsyłane e-mailem. Tłumaczenie przysięgłe odsyłam pocztą- listem poleconym( * na terenie Polski). . WAŻNE: Przed wysłaniem tekstu do wyceny i tłumaczenia należy w przypadku: Tłumaczenia przysięgłego – zeskanować dokument i zapisać w formacie .jpg lub .pdf, (należy zwróć uwagę czy wszystkie pieczątki            i teksty pisane ręcznie są czytelne-bardzo ważne). Tłumaczeń zwykłych -zapisać plik z tekstem w formacie doc, odt, rtf lub txt. W przypadku zeskanowanego dokumentu gdy nie mają Państwo  możliwości rozpoznania tekstu (OCR) w formacie jpg lub .pdf.